Το Όραμα

ΣΚΟΠΟΣ

α. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση των Αρμόδιων Κρατικών Αρχών, για την αναγκαιότητα προγραμματισμού ερευνών/ανασκαφών καθόσον τα μέχρι σήμερα ευρήματα (αγγεία, νομίσματα, κράνη, σιδερένια ξίφη, αιχμές δοράτων κλπ) προέρχονται από τυχαία ή μη γεγονότα.

β. Η συνεχής προσπάθεια συντήρησης, ανάδειξης και προβολής της περιοχής ως πολιτιστικός προορισμός και ειδικά του χώρου που καταλάμβανε η πόλη που κατά την αρχαιότητα αναφέρεται Μυωνία  ή Μυονία ή Μυανία (προσδοκούμε ότι η ακριβής ονομασία θα προσδιορισθεί ) τόσο εντός  των τοιχών της όσο και εκτός στα υπάρχοντα κτίσματα που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της, ώστε κάθε επισκέπτης να δύναται να την συνδυάσει  ως ενιαία επίσκεψη μετά των άλλων γειτονικών προορισμών Δελφών και Άμφισσας. Παράλληλα και ως τόπος επίσκεψης ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος.

γ. Η ακριβής χαρτογράφηση των τοιχών που περίκλειαν την πόλη και των άλλων τμημάτων που βρίσκονται εντός ή εκτός αυτών.

δ. Η συλλογή όλων των διαχρονικά υπαρχόντων γραπτών ή άλλων πληροφοριών καθώς και εκείνες που θα ανακαλύπτονται για την δημιουργία βιβλιοθήκης ώστε εύκολα και γρήγορα να ενημερώνονται οι επισκέπτες.

ε. Ο ευπρεπισμός, η καθαριότητα και η αναβάθμιση του χώρου με την δημιουργία διαβάσεων, τοποθέτηση των κατάλληλων αρχαιολογικών πινακίδων σήμανσης και ενημέρωσης επισκεπτών.

στ. Η συστηματική και συνεχής καλλιέργεια Αρχαιόφιλου Πνεύματος για τις αρχαιότητες και την προστασία τους

ε. Η συνεχής μορφωτική και πολιτιστική προαγωγή τόσο των μελών όσο και του ευρύτερου κοινού

ζ. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη εθελοντισμού, ομόνοιας και συλλογικού πνεύματος μεταξύ των μελών και των φίλων του σωματίου.

η. Η εισήγηση σε κάθε αρμόδια αρχή προτάσεων και μελετών που αφορούν τους σκοπούς του σωματείου.

θ. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη καλών σχέσεων και η συνεργασία με όλους του συλλόγους του Δήμου Δελφών,με συλλόγους που έχουν σχέση με τον Πολιτισμό και την ιστορία κατά τους αρχαίους χρόνους και με συλλόγους γενικά της Χώρας και του εξωτερικού που έχουν σκοπούς παρεμφερείς με τον ιδρυόμενο σύλλογο.

ι. Η διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών, οικιστικών, κοινωνικών και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, όμως ομιλιών, προβολών, εκθέσεων, παραστάσεων, συνεδρίων, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, εορτών, εκδρομών, αθλητικών αγώνων κλπ. ακόμα και με άλλους συλλόγους με παρεμφερείς σκοπούς αλλά και με αρχές και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου ακόμη και με ιδρύματα, μουσεία κλπ.

ια. Η δημιουργία αρχείου-μουσείου στο οποίο θα εκτίθενται αντίγραφα και πρωτότυπα αντικείμενα, έγγραφα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αγίας Ευθυμίας που αφορούν τον σκοπό του συλλόγου.