Μήνας: Φεβρουάριος 2022


  • Εγγραφή του φορέα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

    Thumbnail for the post titled: Εγγραφή του φορέα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

    Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε στα μέλη & στους φίλους ότι μετά από ενέργειες που έγιναν, από τις 24 ΦΕΒ 2022 ο Σύλλογός μας, αποτελεί πλέον μέλος στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων…

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

    Thumbnail for the post titled: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

    Μετά από πρόταση του Δ.Σ. & αποφάσεως της Γ.Σ. της 22ας Ιανουαρίου 2022 ανακοινώνεται ότι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. & της Ελεγκτικής Επιτροπής θα λάβουν χώρα…